ESD – problém ktorý nie je vidieť!

ESD – elektrostatický výboj má často na svedomí zlyhanie, poškodenie alebo narušenie funkčnosti elektronických prístrojov v priemyselnej výrobe. Je nenápadný a neviditeľný. V súvislosti s ESD tak môžu byť neopraviteľne poškodené rôzne súčiastky, elektronické jednotky alebo napríklad obvodové dosky. Aj preto je potrebné vedieť, ako sa na pracovisko, kde hrozí poškodenie elektrostatickým výbojom vybaviť a vystrojiť tak, aby k nemu nedošlo. 

Čo je elektrostatický výboj?

ESD (electrostatic discharge) vznikne postupným vytvorením elektrostatického napätia medzi predmetom a jeho okolím. V zápätí príde k spontánnemu výboju v podobe impulzu elektrického prúdu. Okamžite preskočí elektrický výboj a vzniká vysoké napätie a prúd. Ak je výboj v mieste integrovaného obvodu, tento môže byť poškodený alebo zničený. Pôvodcov vzniku ESD rozdeľujeme na dve skupiny:
1. príroda
2. umelé zdroje

Ako chrániť výrobu pred poškodením elektrostatickým výbojom?

Pred rizikom elektrostatického výboja vo výrobnom procese je nutné chrániť najmä výrobu a súčiastky v elektrotechnickom,  či automobilovom priemysle. Hlavná podstata ochrany pred elektrostatickým výbojom spočíva v eliminácii nebezpečného elektrostatického výboja. Je viacero spôsobov resp druhov ochrany, pričom všetky majú za cieľ uzemniť pracovisko a aj samotného pracovníka, aby tak nevznikalo riziko vzniku elektrostatického výboja:

  • pracovníci môžu byť uzemnení napríklad kovovým pásikom na zápästí, ktorý je spojený vodivo s uzemneným predmetom alebo môžu používať špeciálnu ESD pracovnú obuv, ktorá bude počas práce v spojení s vodivou alebo antistatickou podlahou
  • používané pracovné odevy by mali byť antistatické
  • pracovná plocha musí byť uzemnená a z antistatického materiálu
  • všetky izolačné materiály musia byť dostatočne vzdialené od pracovného priestoru a mali by byť neutralizované ionizérom
  • súčiastky, s ktorými sa nejakým spôsobom manipuluje (skladuje, presúva z jedného pracoviska na druhé, atď.) musia byť zabalené v antistatickom obale
Ak máte otázky ohľadne ESD ochrany, prípadne potrebujete pomoc pri výbere ESD antistatických pracovných odevov alebo obuvi – obráťte sa na nás: [email protected]