Jednorazove rukavice proti virusom

Jednorazové rukavice proti vírusom: Ako si vybrať?

Jednorazove rukavice proti virusom

V poslednom období sa jednorazové rukavice najčastejšie spájajú so slovom vírus. Ochrana pred vírusmi v práci, nemocniciach, či nákupných centrách je veľmi dôležitá a jednorazové rukavice proti vírusom sú ďalším prostriedkom, ktorý je možné na zvýšenie bezpečnosti použiť. Nitrilové, latexové, polyetylénové, biele, modré, priesvitné. Viete však, ktoré jednorazové rukavice sú najúčinnejšie ako ochrana pred vírusmi?

Jednorazové rukavice sú navrhnuté a vyrábané pre rôzne odvetvia priemyslu a zdravotnícky personál. Tie, ktoré sú určené na ochranu pred vírusmi a baktériami najčastejšie nachádzajú svoje uplatnenie v  zdravotníctve, kde ich používajú technici na pohotovosti, lekári v ordináciách, nemocniciach, ale aj laboranti v laboratóriách. Jednorazové rukavice proti vírusom sa nájdete bežne pod názvom nitrilové rukavice a môžete sa s nimi stretnúť vo viacerých farebných variantoch a prevedeniach.

Európska a slovenská norma, ktorá špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné rukavice určené na ochranu používateľa pred mikroorganizmami je EN ISO 374-5:2016* (úplný názov: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom). V časti 5 stanovuje Terminológiu a požiadavky na vyhotovenie pre mikrobiálne riziká. Táto norma je pri výbere správnych rukavíc proti vírusom smerodajná. Produkty, ktoré na základe požiadaviek stanovených touto normou zodpovedajú používaniu na ochranu pred vírusmi, označujú výrobcovia piktogramom EN ISO 374-5:2016 VIRUS:

Norma 374-5 VIRUS oznacuje pracovne rukavice proti virusom

 

Tento symbol hľadajte na obaloch rukavíc. Nenechajte sa však pomýliť:

  • Pokiaľ označenie na rukaviciach obsahuje len symboly noriem EN 374-1 až 4 (+ piktogram a prípadne ďalšie textové údaje) znamená to, že tieto rukavice spĺňajú určite parametre na odolnosť voči chemikáliám. Ak pritom v označeniach chýba symbol EN ISO 374-5 VIRUS, znamená to, že tieto rukavice nezabezpečujú ochranu pred vírusmi podľa príslušnej normy.
  • Označenie EN ISO 374-5, pri ktorom chýba text VIRUS, označuje rukavice na ochranu pred baktériami a hubami, nie však vírusmi.

Na ochranu pred vírusmi hľadajte symbol normy EN ISO 374-5 VIRUS.

Ďalšia norma týkajúca sa rukavíc na ochranu pred vírusmi, je aj EN 455-1 až 4. Tvorí ju súbor noriem stanovujúci požiadavky na zdravotnícke rukavice na jednorazové použitie.. Norma definuje aj terminológiu zdravotníckych rukavíc:

  • Zdravotnícke rukavice na jednorazové použitie: rukavice určené na použitie v zdravotníctve na ochranu pacienta a nositeľa pred krížovou kontamináciou
  • Chirurgické rukavice: sterilné, anatomicky tvarované zdravotnícke rukavice, na ktorých je palec nasmerovaný k dlaňovej ploche ukazováka. Sú určené na použitie na invazívnu chirurgiu.
  • Vyšetrovacie rukavice: sterilné alebo nesterilné zdravotnícke rukavice, ktoré môžu a nemusia byť anatomicky tvarované. Sú určené na zdravotnícke vyšetrovanie, diagnostické a terapeutické procedúry a na manipuláciu s kontaminovaným materiálom.

Zorientovať sa vo veľkom množstve noriem používaných nielen pri pracovných rukaviciach je možno náročné, no najmä v prípade ochrany pred nákazami je mimoriadne dôležité vyberať si kvalitné a certifikované produkty. Veríme, že po prečítaní tohto článku budete mať jasnejšie pri výbere jednorazových rukavíc proti vírusom. V prípade, ak potrebujete poradiť – sme tu pre vás.

 

*Pozn.: Rukavice určené na ochranu pred vírusmi s označením EN ISO 374-5 VIRUS si vyžadujú ďalšie penetračné testy podľa ISO 16604: 2004 (Oblečenie na ochranu pred kontaktom s krvou a telesnými tekutinami – Stanovenie odolnosti ochranných odevných materiálov proti penetrácii krvou prenosnými patogénmi – Skúšobná metóda s použitím bakteriofága Phi-X 174) a zároveň musia spĺňať požiadavky EN 374-2.