Ako správne vybrať ochrannú prilbu?

Pri výbere ochrannej prilby je dôležité identifikovať riziká – nárazy pri dopade predmetov alebo kombinované riziko. Ochranné prilby majú tri funkcie: – bráni priamemu preniknutiu, nárazy absorbuje škrupina, tvarovanie prilby umožňuje odchýliť dopadajúci predmet smerom od temena hlavy.

Ako správne vybrať chránič sluchu?

Pre správny výber si je potrebné identifikovať  povahu zvuku /stály, premenlivý prerušovaný, pulzujúci/. Dôležité je zmeranie hlučnosti na pracovisku, aby sme zistili intenzitu a frekvenciu zvuku. Následne po meraniach môžeme vypočítať potrebný útlm pre dosiahnutie prijateľnej úrovne (SNR) a vybrať si vhodný chránič sluchu.

Ako správne vybrať pomôcky na ochranu dýchacích orgánov – respirátor?

Pri správnom výbere si musíme v prvom rade ustanoviť druh škodlivín /prach, dym atď./. Dôležité je si určiť toxickú látku ak sa s ňou počas práce budeme dostávať do kontaktu. Lokalizovať a zaznamenať koncentráciu používanej látky. Porovnať s AVE/VLE. Nakoniec určiť správny typ filtra /P1,P2,P3/.

Ako správne vybrať ochrannú dýchaciu masku?

Ochranné dýchacie masky poskytujú ochranu proti respiračným útokom ako sú prach, aerosóly, dym a plyn. Pre správny výber polomasky alebo celotvárovej masky s jedným alebo dvoma filtračnými jednotkami si je treba stanoviť druh škodlivín (prach, dym, plyn, výpary). Určiť toxickú látku. Stanoviť koncentráciu, porovnať AVE/VLE, určiť správny typ filtrov (A, B, E, K) a ich triedu (1, 2, 3).

Ako si správne vybrať filter?

Filtre a filtračné jednotky sú označené farebným kódom (plyn a výpary): hnedá, šedá, žltá, zelená a biela. TYP A – hnedá – poskytuje ochranu proti organickým plynom a parám, ktorých bod varu je  >65°C (rozpúšťadlá a uhľovodíky). TYP B – šedá – poskytuje ochranu proti anorganickým plynom a parám s výnimkou oxidu uhoľnatého. TYP E – žltá – poskytuje ochranu proti oxidu siričitému a niektorým kyslím parám a plynom. TYP K – zelená – poskytuje ochranu proti amoniaku a niektorým aminoderivátom.

Pred čím ma ochránia prachové filtre?

Prachové a aerosólové filtre sa rozdeľujú do troch kategórií: P1, P2, P3. P1chráni nie pred toxickým prachom a aerosólmi na báze vody. P2 – chráni pred mierne toxickými a dráždivými pevnými aerosólmi alebo kvapalinami. P3 – chráni pred pevnými aerosólmi a kvapalinami, ktoré sú definované ako toxické.

Aké sú absorpčné triedy filtrov?

Absorpčné triedy filtrov pre plyny a pary sa rozdeľujú do 3 skupín: trieda 1 – filter s nízkou kapacitou (koncentrácia škodlivín 0,1% alebo 1000 ppm), trieda 2 – filter s priemernou kapacitou (0,5% alebo 5000 ppm), trieda 3 – filter s vysokou kapacitou (0,1% alebo 10 000 ppm). PPM – koncentrácia častíc na milión.

Aká je klasifikácia filtrov?

Trieda FFP1 – maximálna účinnosť 78%, vnútorná priepustnosť 22%, menovitý 3 filtračný koeficient 4.5, určená úroveň ochrany 4 X. FFP2 – 92%, 8%, 12.5, 10 X, FFP3 – 98%, 2%, 50, 20 X.

Ako správne vybrať ochranné okuliare?

OPP pre ochranu zraku poskytujú ochranu pred rozprašovanými alebo rozstrekovanými časticami, kvapalinami alebo prachom a pred výparmi z chemických látok a žiarením. Pred výberom okuliarov je dôležité ustanoviť si druh rizika (rozstrek, žiarenie atď.), určiť druh ochrany (okuliare, tvárová maska, štít), zaznamenať ich vlastnosti (odolnosť proti poškrabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu, tónované sklo), zvoliť si typ šošovky (jednošošovkové, dvojšošovkové), vybrať druh obruby (tvarovaná, klasická).

Ako správne vybrať veľkosť rukavíc?

Veľkosti pracovných rukavíc: Veľkosť 6 – obvod dlane 152 mm, dĺžka 160 mm, min. dĺžka rukavice 220 mm. Veľkosť 7 – obvod dlane 178 mm, dĺžka 171 mm, min. dĺžka rukavice 230 mm. Veľkosť 8 – obvod dlane 203 mm, dĺžka 182 mm, min. dĺžka rukavice 240 mm. Veľkosť 9 – obvod dlane 229 mm, dĺžka 192 mm, min. dĺžka rukavice 250 mm. Veľkosť 10 – obvod dlane 254 mm, dĺžka 204 mm, min. dĺžka rukavice 260 mm. Veľkosť 11 – obvod dlane 279 mm, dĺžka 215 mm, min. dĺžka rukavice 270 mm. Info nájdete aj vo veľkostnej tabuľke.

Ako si vybrať správnu veľkosť tovaru?

Ak si neviete vybrať správnu veľkosť, v detaile produktu nájdete odkaz na veľkostnú tabuľku“, kde nájdete všetky dôležité informácie. Pri akomkoľvek probléme neváhajte kontaktovať našu zákaznícku linku, ktorá Vám ochotne poradí.