Návod ako správne vybrať filter k ochrannej dýchacej maske

Ochranné dýchacie masky poskytujú ochranu proti respiračným útokom ako sú napríklad: dym, prach, hmla, plyn alebo para. Pre správny výber polomasky alebo celotvárovej masky s filtrami je treba dbať na správne určenie druhu toxických látok alebo škodlivín.

Filtračná jednotka sa označuje písmenami, číslami a farebným kódom a každý tento filter je určený na ochranu dychu pred inou škodlivou látkou. Vedeli by ste špecifikovať filtre s označením A, AX, B, E, K? Ak ste si odpovedali záporne článok s kompletným rozdelením je určený práve pre vás.

Rozdelenie ochranných dýchacích filtrov podľa ich použitia a druhu ochrany

Použitie filtrov

Filtre plynové a proti výparom

Farebné označenie

Druh ochrany

Typ A

 hnedá

Poskytuje ochranu proti organickým plynom a parám, ktorých bod varu je >65°C (rozpúšťadlá a uhľovodíky)

Typ AX

 hnedá

Poskytuje ochranu proti organickým plynom a parám, ktorých bod varu je < 65°C (acetón, étery, metanol a pod.)

Typ B

 sivá

Poskytuje ochranu proti anorganickým plynom a parám s výnimkou oxidu uhoľnatého.

Typ E

 žltá

Poskytuje ochranu proti oxidu siričitému a niektorým kyslým parám a plynom.

Typ K

 zelená

Poskytuje ochranu proti amoniaku a niektorým aminoderivátom

Rozdelenie filtrov na ochranu dychu podľa koncentrácie škodlivín

Absorpčná trieda filtrov pre plyny a pary

Trieda 1

Filter s nízkou kapacitou(koncentrácia škodlivín < 0,1 % alebo 1000 ppm)

Trieda 2

Filter s priemernou kapacitou(koncentrácia škodlivín < 0,5 % alebo 5000 ppm)

Trieda 3

Filter s vysokou kapacitou(koncentrácia škodlivín < 1 % alebo 10 000 ppm

ppm

Koncentrácia častíc v miliónoch

Rozdelenie prachových ochranných filtrov podľa kategórie

Prachové a aerosólové filtre

Kategórie

Farebné označenie

Ochrana

P1

 biela

Ochrana pred nie toxickým prachom a aerosólmi na báze vody.

P2

 biela

Chráni pred mierne toxickými a dráždivými pevnými aerosólmi a/alebo kvapalinami.

P3

 biela

Chráni pred pevnými aerosólmi a/alebo kvapalinami, ktoré sú definované ako toxické.

1 počet komentárov

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Pre ochranu dýchacích ciest pred plynmi a výparmi sa používajú polomasky a celotvárové masky (a k nim samozrejme príslušné filtre). Určujeme typ filtrov: A, B, E, K a ich triedu 1,2,3 pričom je potrebné brať do úvahy prostredie pracoviska (vlhkosť, teplota). Viac sa dočítate v tomto článku. […]

Komentáre sú zakázané.