ochrana zraku pri práci

Ako si správne ochrániť zrak pri práci?

Pracovné úrazy, pri ktorých dochádza k poškodeniu zraku sú veľmi bežné. Len v USA sa ich denne stane 2.000. Až v 90% by sa týmto úrazom dalo zabrániť. Ako si teda správne ochrániť zrak pri práci? 

Pri pracovných činnostiach môže dôjsť k ohrozeniu ľudského oka tromi základnými rizikami – mechanickým, chemickým alebo rizikom vyvolaným žiarením. Niektoré z týchto rizík môžu pôsobiť paralelne, prípadne môže byť jedno riziko nasledované iným. Preto je dôležité, aby bolo pracovné prostredie z hľadiska rizika dôkladne zmapované. Samozrejme môžeme identifikovať aj ďalšie riziká, napríklad elektrické, tepelné a podobne. Presná identifikácia rizika je základom pre správny výber pracovných okuliarov.

PRÍKLADY:

  • Mechanické riziká (prach, náraz, pevné častice napr. piesok, triesky atď.)
  • Tepelné riziká (horúce tekutiny, plamene, iskry)
  • Chemické alebo biologické riziká (kyseliny, rozpúšťadlá, infikovaná krv, atď.)
  • Žiarenie (ultrafialové alebo infračervené žiarenie napr. pri zváraní, rezaní, spájkovaní, prudké svetlo, laser)

AJ DROBNÉ ZRANENIA MÔŽU SPÔSOBIŤ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. STAČÍ LEN NEPATRNÉ ZRNKO PIESKU A MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU ROHOVKY.

Podľa čoho vybrať správnu ochranu zraku?

Medzi základné kritéria na výber správnej ochrannej pomôcky na ochranu zraku patria: rozmery, pevnosť, optické požiadavky (napr. ochrana pred rozstrekom roztaveného kovu a i.) a doplnkové požiadavky, ktoré uvádzajú príslušné normy. Podľa týchto kritérií a podľa povahy rizika volíme typ ochrany zraku: ochranné okuliare, uzavreté resp. krycie ochranné okuliare, ochranné štíty alebo zváračské okuliare. Na výber máte z ponuky klasických aj módnych ochranných pomôcok.

Pri výbere pomôcok na ochranu zraku myslite aj na možnosť nosenia dioptrických okuliarov. V tomto prípade bude vhodnejšie zvoliť ochranný štít, môžete ale vyberať i z ochranných okuliarov, pod ktoré sa zmestia dioptrické okuliare.

ZDROJ: i-spector.com

1 počet komentárov

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Viac informácií nájdete aj v tomto článku. […]

Komentáre sú zakázané.