Kedy a ako často by mal zamestnávateľ poskytnúť pracovné odevy?

Naši zákazníci sa nás veľmi často pýtajú, kedy majú nárok na pracovné oblečenie alebo bezpečnostnú pracovnú obuv. Tieto otázky upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 24. mája 2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov č . 395/2006 Z.z..

Čo je považované za osobný ochranný pracovný prostriedok?

Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa (vrátane jeho doplnkov a príslušenstva), ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. Medzi osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu zdravia a života pri práci patria*: ochranné pracovné odevy, pracovná a bezpečnostná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné prilbyslúchadlá a iné chrániče sluchu, prostriedky na ochranu dýchania ako filtre a respirátory, ochranné okuliare, štíty a kukly, prostriedky na prevenciu proti pádu, atď.  Medzi osobné ochranné pracovné prostriedky samozrejme nepatria pracovné odevy ako obleky, kravaty – teda oblečenie pre manažérov.

Kedy zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky zamestnancom?

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje** zamestnancovi, ak nebezpečenstvo poškodenia zdravia pri práci nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje** zamestnancovi aj vtedy,  ak pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov.

Aké požiadavky musia spĺňať osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi?

Osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, musia zabezpečovať účinnú ochranu zamestnanca pred všetkými existujúcimi aj predvídateľnými nebezpečenstvami a zároveň musia zodpovedať pracovným podmienkam na jeho pracovisku a vyhovovať ergonomickým požiadavkám a aj zdravotnému stavu zamestnanca.

Pred výberom vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov musí zamestnávateľ zanalyzovať všetky riziká a nebezpečenstvá a na základe nich charakterizovať vlastnosti vhodného osobného ochranného pracovného prostriedku.

Ako často má zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky?

Zamestnávateľ je povinný určiť podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku, aj dobu používania na základe závažnosti nebezpečenstva (a dĺžky jeho pôsobenia), charakteru práce a pracoviska, vlastností a účinnosti príslušného osobného ochranného pracovného prostriedku.

Zamestnávateľ zabezpečuje udržiavanie osobného ochranného pracovného prostriedku najmä čistením, opravou a výmenou.

Všetky ďalšie podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov nájdete priamo v Nariadení 395/2006 Z.z. alebo sa obráťte priamo na svojho zamestnávateľa (prípadne jeho zástupcu: napríklad bezpečnostného technika). Ak si chcete vybrať pracovné odevy, obuv alebo ochranné pracovné pomôcky – môžete tak urobiť v našom eshope: 

 


Pozn.:

*Podrobný zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 1 Nariadenia. Osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami alebo nebezpečenstvami môžu však byť aj iné osobné ochranné pracovné prostriedky, ako sú uvedené v prílohe č.1, ak ich určil zamestnávateľ a sú v súlade s týmto Nariadením vlády.

**Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, je uvedený v prílohe č. 3  Nariadenia. Práca, pri ktorej sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, môže byť aj iná práca, ako je uvedená v prílohe č. 3, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť spôsobom ustanoveným v odseku 1.

8 počet komentárov
 1. Sivia Ravaszová
  Sivia Ravaszová says:

  Dobrý,
  ja by som chcela vedieť ako často mám nárok na pracovný odev,ak sa nejedná a ochranný odev.Ďakujem
  S pozdravom Ravaszová

  • Profiporadňa
   Profiporadňa says:

   Dobrý deň pani Ravaszová,

   mohol by som vás poprosiť o priblíženie pracovnej pozície? Aby sme ľahšie špecifikovali odpoveď na vašu otázku. Ďakujem pekne (Martin)

 2. Stefan Harmanos
  Stefan Harmanos says:

  Dobry den,pracujem na vystavbe dialnice ako stavebny robotnik,zamestnavatel nam poskytuje pracovny odev raz rocne, mam narok na pracovny odev aj ked som dlhodobejsie marodoval,alebo sa termin posuva?

  • Profiporadňa
   Profiporadňa says:

   Dobrý deň p.Harmanos,

   ospravedlňujeme sa za oneskorenú odpoveď – museli sme ju konzultovať s právnickou kanceláriou. Posielame vyjadrenie:

   “Problematika je riešená zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a nariadením č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
   Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. „Zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, 8) ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu.“
   Podľa § 1 ods. 3 písm. a) nariadenia č. 395/2006 Z.z. „Osobným ochranným pracovným prostriedkom podľa odseku 2 nie je bežný pracovný odev uniforma a obuv“.
   Podľa § 2 ods. 5 nariadenia č. 395/2006 Z.z. „Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov.“

   Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi bezplatne pracovný odev v prípade, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov. Žiaden predpis nerieši povinné poskytovanie pracovného odevu v určitých intervaloch, avšak vnútorný predpis zamestnávateľa môže takú povinnosť zamestnávateľovi uložiť. Potom aj tento predpis rieši, či patrí zamestnancovi pracovný odev v danom intervale aj v prípade ak je práceneschopný. Inak nevidíme dôvod na to, aby zamestnávateľ poskytoval zamestnancovi pracovný odev v čase jeho práceneschopnosti. Zamestnávateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný poskytnúť zamestnancovi pracovný odev vtedy ak sa stane nepoužiteľným.

   Veríme, že Vám odpoveď pomôže.
   tím profiporadne oblečsadoroboty.sk

 3. jana
  jana says:

  Dobrý den, som upratovačka na škole, chcela by som sa informovat či a ako často mám nárok na pracovné oblečenie a obuv?

  • Profiporadňa
   Profiporadňa says:

   Dobrý deň,

   dodávame pracovné odevy aj obuv do viacerých školských zariadení. Podľa našich skúseností prideľovanie pracovných odevov rieši každé školské zariadenie individuálne podľa smernice, ktorú konkrétnej škole vypracuje bezpečnostný technik. Skúste sa informovať priamo na vašej škole u riaditeľa alebo v smernici.

   Veríme, že Vám naša odpoveď pomôže.
   tím profiporadne oblečsadoroboty.sk

 4. Stefan
  Stefan says:

  Ako postupovat ak zamestnavatel poskytne pracovnu obuv ale odev cize monterky neda ale aby bol chraneny tak musite podpisat doptedu doklad ze ste bol kompletne vybaveny.A ked date vypoved po mesiaci tak vam obuv nauctuje ale to ze v tej spine si zamestnanci nicili odev to mo je jedno. Ako postupovat
  Poradte dakujem

  • Profiporadňa
   Profiporadňa says:

   Dobrý deň p. Štefan, veľmi radi by sme Vám poradili – ale žial toto je otázka skôr na právnickú kanceláriu. Preto Vám môžeme poradiť len toľko, aby ste sa poradili s právnikom.

Trackbacks & Pingbacks

Komentáre sú zakázané.