respirátor, polomaska, filter

Respirátory – pomôcky pre ochranu dýchacích ciest

Pre správny výber pomôcky pre ochranu dychu je potrebné vedieť viacero vecí. Viete ako na to?

V prvom rade  je potrebné:

  • Stanoviť druh škodlivín: prach, dym atď.
  • Určiť toxickú látku.
  • Lokalizovať a zaznamenať toxicitu (koncentráciu).
  • Porovnať s hraničnou hodnotou vystavenia výrobku (LV alebo STEL).
  • Určiť typ filtra (P1,P2 alebo P3) : pri tomto kroku je potrebné brať do úvahy prostredie, ktorému je pracovník vystavený (vlhkosť, teplota).

Absorpčná trieda filtrov pre plyny a pary

Trieda 1 : filter s nízkou kapacitou (koncentrácia škodlivín <0,1% alebo 1 000 ppm)

Trieda 2: filter s priemernou kapacitou (koncentrácia škodlivín <0,5% alebo 5000 ppm)

Trieda 3: filter s vysokou kapacitou (koncentrácia škodlivín <1% alebo 10 000 ppm)

– ppm : Koncentrácia častíc v miliónoch