ochrana hlavy

Výber správnej bezpečnostnej prilby

Pre ochranu vlastného zdravia, alebo ochranu zdravia zamestnancov je potrebné myslieť na rôzne nebezpečné situácie. Jednou z nich je aj úraz hlavy na pracovisku, ktorému sa ale vieme vyhnúť správnym výberom ochrannej prilby.

Pre výber správnej bezpečnostnej prilby je potrebné:

Identifikovať riziko: nárazy pri dopade predmetov alebo kombinované riziko ( ochrana sluchu a ochrana tváre ).

Bezpečnostná prilba má tri funkcie:

Protipenetračná funkcia: bráni priamemu preniknutiu, účinne chráni lebku.

Funkcia tlmiča nárazov: nárazy absorbuje škrupina a vnútorný popruh.

Funkcia deflektora: tvarovanie prilby umožňuje odchýliť dopadajúci predmet smerom od temena hlavy.

K dispozícií je tiež výber príslušenstva, ktoré poskytuje ochranu tváre a sluchu.

Čo musí každá prilba obsahovať?

Označenie CE, číslo normy, názov modelu prilby, voliteľné požiadavky, norma EN50365, číslo výrobnej šarže, identifikácia výrobcu, veľkosť, rok a mesiac výroby, dobu životnosti prilby.

1 počet komentárov

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Pre výber správnej bezpečnostnej prilby je potrebné identifikovať riziko nárazov pri dopade predmetov alebo kombinované riziko (ochrana tváre a sluchu). Viac si dozviete aj v tomto článku. […]

Komentáre sú zakázané.